اینجا ...

شروع آینده موفق شماست

افزایش مهارت های فردی

0 %
رضایت دانشجویان دوره
0 +
دانشجو
0 +
دقیقه آموزش

FACTkonkor , جایی برای رشد مهارت های فردی و نزدیکتر شدن به اهداف

دنیا

دنیای معمولی بودن نیست

شاید فکر کنید که این فقط یک شعاره

ولی اگر نگاهی به اطرافتون بکنید

میبینید فقط کسانی اثری از خود به جا گذاشتن و کارهای مهمی کردن

که به هیچ وجه معمولی نبودند،نه به خاطر ژن خوبشون

 بلکه بخاطر انتخاب های درست و تلاشی که حتی فکرش هم 98 درصد مردم رو خسته میکنه

تصمیم با خودته یا معمولی باش 

یا جوری تلاش کن و تصمیم بگیر که اصلا شبیه به بقیه نباشی

چون فقط کمتر از 2% مردمند که متفاوت فکر میکنند

آخرین مقالات سایت